Nasze zaangażowanie na rzecz Twojego bezpieczeństwa

Broszura - Wytyczne Bezpieczeństwa Dynabrade

Dynabrade Inc. docenia znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia dla sukcesu w biznesie i pracuje nad stałą poprawą wyników i utrzymaniem pozycji lidera w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia. Dynabrade Inc. nie ustaje w działaniach, których celem jest bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich operatorów i dąży do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Poniższa treść zawiera wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zobacz przewodnik bezpieczeństwa

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Nie należy używać elektronarzędzi ściernych Dynabrade® do jakichkolwiek innych celów niż te, do których są przeznaczone.
 • Dla najlepszej wydajności, należy stosować zalecany filtr regulująco-smarujący linii powietrza, aby zawsze utrzymywać poziom 90 PSIG (6,2 Bar), chyba że zaznaczono inaczej. Ciśnienie powinno być sprawdzane na wlocie do narzędzia podczas pracy narzędzia.
 • Nie narażać narzędzia pneumatycznego na ciśnienie wlotowe powyżej 90 PSIG (6,2 Bar).
 • Zawsze używać zalecanych węży powietrznych, złączek i łączników oraz kontrolować je pod kątem zużycia i uszkodzeń, a w razie potrzeby wymieniać.
 • Regularnie sprawdzać prędkość obrotową elektronarzędzia bez obciążenia za pomocą tachometru, aby zapewnić prawidłowe działanie narzędzi.
 • Narzędzie generujące nietypowy hałasu i/lub wibracje nie może być eksploatowane, należy je sprawdzić i naprawić. Powtarzające się ruchy lub długotrwałe narażenie na wibracje może prowadzić do urazów dłoni/nadgarstka/ramienia.
 • W celu zapewnienia właściwej funkcjonalności elektronarzędzi zaleca się stosowanie harmonogramu konserwacji zapobiegawczej.
 • Nigdy nie smarować ani nie czyścić narzędzi cieczami łatwopalnymi lub lotnymi.
 • Etykiety na elektronarzędziach Dynabrade© muszą być zawsze czytelne. Jeśli nie są, Należy je zamówić i wymienić.
 • Aby zapobiec obrażeniom, zawsze używać ochrony oczu, twarzy, dróg oddechowych, słuchu i oraz ciała podczas pracy lub w miejscach, w których używane są elektronarzędzia ścierne.
 • Wszelkie luźne ubrania, włosy i cała biżuteria muszą być odpowiednio zabezpieczone.
 • Trzymać dłonie i ubranie z dala od części roboczej elektronarzędzia.
 • Zawsze pracować stojąc pewnie na podłożu, zachowując prawidłową sylwetkę i przy odpowiednim oświetleniu.
 • Nie przykładać nadmiernej siły do narzędzia ani nie obchodzić się nim w nieprawidłowy sposób.
 • Obsługiwać elektronarzędzie z dbałością o środowisko pracy i samo narzędzie.
 • Przestrzegać procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Miejsce pracy nie może być jest nieuporządkowane, a osoby postronne muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od narzędzi i odłamków.
 • Używać imadła lub urządzenia mocującego, aby pewnie unieruchomić obrabiany przedmiot.
 • Maszyny elektryczne - Przestrzegać odpowiednich przepisów elektrycznych, w tym dotyczących bezpiecznego okablowania i właściwego uziemienia.

Bezpieczeństwo - Akcesoria i materiały ścierne

 • Prędkość obrotowa narzędzia nigdy nie może przekraczać wartości znamionowej obrotów dla akcesoriów. Szczegółowe informacje na temat maksymalnej prędkości lub specjalne instrukcje montażu można uzyskać u producenta akcesoriów.
 • Zawsze odłączać zasilanie przed wymianą akcesoriów lub dokonywaniem regulacji i napraw maszyny.
 • Aluminiowe złącze linii powietrznej Dynaswivel® lub podobne akcesoria nie mogą być nigdy używane na narzędziach udarowych, takich jak rębaki i ubijaki.
 • Nie używać uszkodzonych, wygiętych lub mocno zużytych akcesoriów.
 • W przypadku stosowania dowolnego narzędzia z produktem ściernym należy przestrzegać wszystkich wytycznych bezpieczeństwa producentów materiałów ściernych.

Praktyki bezpiecznej obsługi szlifierki

 • Every person involved in operating, repairing and/or supervising grinding machines or wheels should be familiar with the contents of ANSI B7.1.
 • Never mount non-reinforced grinding wheels on any Dynabrade tool.
 • If the speed is higher than the RPM marked on the tool, the tool must be serviced to correct the cause of the over speed condition before use.
 • Always use required wheel guards. Never remove a wheel guard that has been specified for the machine. Damaged, bent and severely worn guards must be replaced.
 • Improper mounting of grinding wheels is one major cause of grinding wheel failure. Each type of grinding wheel requires a different mounting method, spindle diameter and flange dimension.
 • In every case, the Safety Code (ANSI B7.1) should be consulted for proper handling, storage, inspection and mounting information.
 • All grinding wheels and mounting accessories should be closely inspected before installation and use.
 • Protect accessories from exposure to water, solvents, high humidity, freezing temperatures and extreme temperature changes. Store accessories in protective racks or compartments to prevent damage.
 • When using a new grinding wheel, or one that has been out of service for an extended period of time, the operator should start the machine under a steel workbench with proper wheel guard in place. It should be run for at least one minute. If the wheel is defective or improperly mounted, this is the time it will usually fail.
 • Proper machine maintenance procedures are one of the most important aspects of safety in the use of abrasive wheels. Particular attention should be placed to those components or parts which can effect the speed (RPM) of a tool, such as governors on air grinders.

Specyfikacje i bezpieczeństwo maszyn

Specyfikacje maszyn uważa się za dokładne w momencie ich drukowania. Jednakże, ze względu na zmiany konstrukcyjne, dokładne specyfikacje faktycznych narzędzi mogą być różne od podanych danych. Naszą polityką jest testowanie i mierzenie naszych narzędzi w stanie gotowym do użycia oraz podawanie wyników testów w terminach przyjętych w branży. Dynabrade mierzy typowe narzędzia produkcyjne przy użyciu zalecanego rozmiaru węża powietrznego, ciśnienia w przewodzie powietrznym 90 PSIG mierzonego na wlocie narzędzia oraz wszystkich mechanizmów tłumiących i regulacji prędkości. Odejście od tych rzeczywistych warunków pracy może sztucznie zwiększyć pomiary wydajności.

W specyfikacji narzędzi Dynabrade:
 • ROZMIAR WĘŻA oznacza zalecaną średnicę wewnętrzną węża powietrznego, który powinien być używany z narzędziem w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
 • WCIĘŻAR obejmuje wszystkie części niezbędne do pracy narzędzia, z wyjątkiem linii powietrza, elementów ściernych lub osprzętu.
 • PRĘDKOŚĆ OBROTOWA jest mierzona w warunkach bez obciążenia.
 • MOC W KONIACH MECHANICZNYCH jest uśrednioną maksymalną mocą narzędzi produkcyjnych w warunkach gotowości do użycia.
 • Maksymalny przepływ powietrza mierzy się w STANDARDOWYCH STOPACH SZEŚCIENNYCH NA MINUTĘ (SCFM) i jest to uśredniona maksymalna wartość znamionowa, rejestrowana przy swobodnej prędkości na narzędziach nieregulowanych lub przy maksymalnej mocy na regulowanych narzędziach. Dynabrade stosuje się do tego standardu pomiaru. Zazwyczaj wystarczy bezpośrednie porównanie SCFM narzędzia z wartością znamionową CFM na wlocie sprężarki, aby określić, ile narzędzi będzie dana sprężarka napędzać. W zależności od cyklu pracy narzędzi, sprężarka ze zbiornikiem magazynowym może obsługiwać pracę narzędzi o większym zużyciu niż wynosi jej moc.
 • POZIOM HAŁASU to pomiar ciśnienia akustycznego zgodnie z metodą opisaną w normie ISO-15744.

Ergonomia

Termin "ergonomia" można zdefiniować jako Studium pracy. Ergonomia pomaga dostosować pracę do osoby, zamiast zmuszać osobę do dopasowania się do pracy. Dostosowanie pracy do pracownika pozwala zmniejszyć stres spowodowany niewłaściwą ergonomia i wyeliminować wiele potencjalnych zaburzeń z tym związanych. Celem ergonomii jest dostosowanie pracy i miejsca pracy do pracownika poprzez projektowanie zadań, stanowisk pracy, narzędzi i sprzętu, które odpowiadają jego fizycznym możliwościom i ograniczeniom.

Przewodnik po Ergonomii